फाल्गुण २०७७ १७ सोमवार 1st March 2021

शुभ साइत तथा मुहुर्तहरू - २०७७

शुभ-विवाहका लागि शुभ साइतहरू

पास्नी गर्नको लागि शुभ साइतहरू

ब्रतबन्धका लागि शुभ साइतहरू

आउँदा दिनहरु
    मह्त्वपुर्ण दिनहरु

      मिति रुपान्तरण / Date Converter

      माथिको मिति रुपान्तरक यन्त्र प्रयोग गरेर आफूले चाहेको मिति बिक्रम संबत बाट एन्नो डोमिनि (बि. सं. बाट ए. डी.) तथा एन्नो डोमिनि बाट बिक्रम संबत ( ए. डी. बाट बि. सं.) मा रुपान्तरण गर्नुहोला।