बैशाख २०७८ २९ बुधवार 12th May 2021

शुभ साइत तथा मुहुर्तहरू - २०७८

शुभ-विवाहका लागि शुभ साइतहरू

पास्नी गर्नको लागि शुभ साइतहरू

ब्रतबन्धका लागि शुभ साइतहरू

आउँदा दिनहरु
  • क्रिसमस, षष्ठी
    २२७ दिन बाँकीपौष १०
मह्त्वपुर्ण दिनहरु
  • क्रिसमस२२७ दिन बाँकी

मिति रुपान्तरण / Date Converter

माथिको मिति रुपान्तरक यन्त्र प्रयोग गरेर आफूले चाहेको मिति बिक्रम संबत बाट एन्नो डोमिनि (बि. सं. बाट ए. डी.) तथा एन्नो डोमिनि बाट बिक्रम संबत ( ए. डी. बाट बि. सं.) मा रुपान्तरण गर्नुहोला।